Pécs – Kereskedelmi tevékenység folytatása

Azon kereskedő, aki a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében szereplő termékkörök forgalmazásával kíván foglalkozni köteles e szándékát a jegyzőnek bejelenteni, míg aki a fenti kormányrendelet 3. számú mellékletében szereplő, kizárólag üzletben forgalmazható terméket kívánja forgalmazni, annak engedélyt kell kérnie a jegyzőtől.

Kulcsszavak: kereskedelmi tevékenység, kereskedő, bejelentés-köteles tevékenység, engedélyköteles tevékenység, üzlet

A kereskedelmi tevékenység végzését bejelentő, illetve működési engedély kérelmet benyújtó személy.

A termékkörtől függően kérelem benyújtása, vagy bejelentés megtétele.

Bírság kiszabása mellett a tevékenység folytatásának megtiltása.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Bejelentés-köteles tevékenység esetén 8 nap

Engedélyköteles tevékenység esetén 25 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, és ami teljes eljárás lefolytatása esetén 5 nappal meghosszabbodik.

Bejelentés-köteles termékkörök esetén

Minden esetben szükséges:

Továbbá csatolni kell:

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybevételekor.

Engedély-köteles termékkörök esetén

Minden esetben szükséges:

Továbbá csatolni kell:

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybevételekor.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécsi Törvényszék.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye, kivéve a jogszabály által nem fellebbezhetővé nyilvánított határozatok, melyekkel szemben közigazgatási per kezdeményezhető.

Egyes kereskedelmi formák szabályai:

iForm űrlap:

Pécs Település