Pécs – Növényvédelmi ügyek

A hatósági észlelés, vagy közérdekű bejelentés alapján hivatalból indítandó eljárás során a hatóság – helyszíni szemle lefolytatását követően – teljesítési határidő megjelölésével kötelezi a termelőt, illetve a földhasználót a gyomtalanításra, az ingatlan fertőzöttségének megszüntetésére, továbbá az ingatlan folyamatos rendben tartására.

Kulcsszavak: növényvédelem, gyomnövény, allergén.

Bármely személy, aki az ügytípusba sorolható szabálytalanságot észlel.

Az eljárás megindításához  bejelentést kell tenni.

Hatóságra vonatkozó határidő:

60 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének időtartama.

Minden esetben szükséges:

Bejelentés [tartalma: fertőzött ingatlan pontos – cím, vagy helyrajziszám alapján történő – megjelölése].

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

A teljesítés megtörténtét helyszíni szemle keretében ellenőrzi a hatóság és a gyommentesítés elmaradása esetén bírság kiszabását kezdeményezi a termelővel, illetve a földhasználóval szemben.

A határozat nem teljesítése esetén a gyommentesítés érdekében – a termelőnek, illetve a föld használójának veszélyére és költségére – közérdekű védekezés is elrendelhető.

iForm űrlap a bejelentés megtételére [Bejelentés parlagfűvel, vagy allergén gyommal szennyezett területről (ASP-VAGYON-BEJP-2018)].

Pécs Település