Fogyasztóvédelem - Engedélyes szolgáltatásminőség szabályozással összefüggő hatósági eljárásban tett nyilatkozata

A MEKH határozataiban rögzített, szolgáltatásminőség szabályozással kapcsolatos eljárásban az engedélyesi nyilatkozatok megtételére szolgáló űrlap.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, fogyasztóvédelem, szolgáltatásminőség, villamos energia, földgáz

A Hivatal érintett engedélyesei.

A nyilatkozattétel elmulasztása eljárási bírság kiszabását vonhatja maga után.

A felhívásban foglalt határidő.

Nincs

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Nincs

MEKH