MISKOLC - Behajtási engedély

Az eljárás kérelemre indul. Miskolc város védett övezetébe behajtási engedély Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III. 30.) sz. rendelete alapján adható.

Kulcsszavak: MISKOLC - Behajtási engedély

A védett övezetbe behajtani kívánó természetes és jogi személyek.

Az ügyintézés lépései:

  1. Kérelem nyomtatvány kitöltése (honlapról letölthető vagy ügyfélszolgálatnál személyesen átvehető)
  2. 3.000.-Ft illeték megfizetése és az előírt mellékletek csatolása
  3. Kérelem benyújtása:

Ügyintézési idő: 5 munkanap

Papír alapon benyújtható űrlap

Behajtási engedély kérelem v1.1

 

Elektronikus űrlap

Behajtási engedély kérelem v1.1

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Az illetékek, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak kivételével, valamennyi egyéb díjat (pl. közterület-használati díj, behajtási engedély díja, közút nem közlekedési célú igénybevételének díja) a „Díj megfizetések igazolására” elnevezésű űrlapon szükséges igazolni.

A döntésről kiállított határozat tartalmának megfelelően a meghatározott összeget a „Díj megfizetésének igazolása” nyomtatványon az Önkormányzat 10700086-42689106-51100005 számú bankszámlaszámra történő átutalással szükséges megfizetni.

A 3000.-Ft eljárási illetéket az alábbi bankszámlaszámra kell átutalni, a megjegyzés rovatban feltüntetve azt, hogy „behajtási engedély”: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10700086-42689106-72000003

A döntésről kiállított határozat tartalmának megfelelően a meghatározott összeget (a behajtási engedély díját) az Önkormányzat 10700086-42689106-51100005 számú bankszámlaszámára történő átutalással szükséges megfizetni.

Az illeték megfizetését banki átutalási megbízás másolatával, míg a behajtási engedély díjának megfizetését banki átutalási megbízás vagy postai készpénzátutalási megbízás másolatával szükséges igazolni. 

Az engedély kiadásának feltétele az illeték és díj  megfizetésének igazolása!

 

Kérelem - természetes személyek esetében - a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

Önkormányzatunk a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel.

Vállalkozói behajtási engedély iránti kérelemhez:

Lakossági behajtási engedély iránti kérelemhez:

Intézményi behajtási engedély iránti kérelemhez:

Parkolási behajtási engedély iránti kérelemhez:

Ideiglenes behajtási engedély iránti kérelemhez:

Rendezvényszervező behajtási engedély kérelemhez:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 13/1998. (III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről

Miskolc Település