Azon takarmány vállalkozások, amelyek engedélyköteles tevékenységet kívánnak folytatni, engedélyezési eljárást kell kezdeményezniük. ">

Takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem benyújtása

Azon takarmány vállalkozások, amelyek engedélyköteles tevékenységet kívánnak folytatni, engedélyezési eljárást kell kezdeményezniük.

Kulcsszavak: takarmány, előállító, forgalomba hozó, létesítmény, engedélyezés, kérelem, benyújtás

Vállalkozások/magánszemélyek (takarmány-vállalkozási létesítmények közül amelyek engedélyköteles tevékenységet kívánnak folytatni.)
Meghatalmazásra van lehetőség.

Azon takarmány vállalkozások, amelyek engedélyköteles tevékenységet kívánnak folytatni, engedélyezési eljárást kell kezdeményezniük.
60 nap

A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII.4.) VM rendelet 5. mellékletében, illetve (takarmány/ élelmiszer vállakozó tevékenységétől függően) 6. mellékletben előírt dokumentumok.

Eljárási díj/illeték mentes

A létesítmény helye szerint illetékes megyei kormányhivatal

Nincs helye fellebbezésnek

Saját állatállomány részére antibiotikumot is tartalmazó takarmány előállításához kell engedély. Az ilyen takarmányt csak engedélyezett takarmány előállító üzemben, csak állatorvos felügyelete mellett lehet gyártani. Mit jelent a Homogenitás vizsgálat: A takarmány alapanyagok, adalékanyagok, elő-keverékek, állatgyógyászati készítmények egyenletes eloszlása az etetésre kész takarmány egészében. Egy anyag egyenletes eloszlását 10 elemi mintából lehet megállapítani, melyet a takarmány felügyelő vesz a próbagyártás során. A technológia homogenizáló képességének megállapítására irányuló vizsgálatok eredményei alapján meg kell határozni a gyártó technológiába juttatható takarmány-alapanyagok, -adalékanyagok, előkeverékek, illetve állatgyógyászati készítmények legkisebb - még homogénen elkeverhető - mennyiségét, a rendszerbe való bejuttatásának helyét és időpontját A kokcidiosztatikumok takarmányban történő felhasználás során adalékanyagnak minősülnek (takarmány-adalékanyag: az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti fogalom).

EKEIDR2