Életút-szolgáltatás az első vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához

A szolgáltatás elindításával az automatikus hivatalbóli eljárási forma igénybevétele esetén megtekintheti a vezetői engedélye első alkalommal történő kiállítása alapjául szolgáló vezetési jogosultsága megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésének állapotát (a vezetési jogosultsághoz szükséges előfeltételekre és az azt kizáró okokra vonatkozó aktuális információkat, valamint az okmánykiállítás státuszát).

A szolgáltatás a vezetői engedély kiállítását követő harminc napig vehető igénybe.

Kulcsszavak: élet-út, vezetői engedély,

Magyarországi szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek, akinek korábban még nem került kiállításra vezetői engedély sem magyar hatóság, sem külföldi hatóság által, és már tettek az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás igénybevételéről szóló nyilatkozatot.

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül történő azonosítással használhatja.

A vezetési jogosultság megszerzése és az ezt követő első vezetői engedély kiállításának életútja akkor tekinthető meg, ha Ön már tett az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás igénybevételéről szóló nyilatkozatot. A nyilatkozat elérhető a www.magyarorszag.hu weboldalon az „Okmányok” / „Vezetői engedély” menüpont alatt.

Az életútról szóló tájékoztatás iránti igény benyújtásakor semmilyen további dokumentum csatolására nincs szükség, amennyiben Ön már tett az automatikus hivatalbóli okmánykiállítás igénybevételéről szóló nyilatkozatot.

A szolgáltatás illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium

A vezetési jogosultság megszerzése életút információkat tartalmaz az automatikus, hivatalbóli okmánykiállításhoz szükséges feltételek teljesítéséről:

Az automatikus hivatalbóli okmánykiállítási eljárás során a vezetői engedélyek kiállítását támogató informatikai szakrendszer automatikusan, emberi közbeavatkozás nélkül végzi el a teljes folyamatot az igényléstől kezdve az okmánygyártásig és kézbesítésig, amennyiben az okmány kiállításához szükséges valamennyi feltétel fennállása a közúti közlekedési nyilvántartásból megállapítható, és a járművezető a hivatalbóli okmánykiállítást megakadályozó nyilatkozatot nem tett.

A vezetői engedély kiadása első alkalommal: vezetői engedély kiállítása olyan személy részére, akinek korábban még nem került kiállításra vezetői engedély sem magyar hatóság, sem külföldi hatóság által.

1999. évi LXXXIV. törvény - a közúti közlekedési nyilvántartásról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet - a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) 15. cikk. (1) bekezdés

EKTFO