ÉRV ZRt - Névjavítás bejelentése

A hibásan rögzített név javítására szolgáló űrlap.

Kulcsszavak: Névjavítás

Felhasználó

Kérjük, adja meg a *-al jelölt részen a vezeték és keresztnevét helyesen. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ez a funkció abban az esetben használható, ha a felhasználói névben elírást, hibát tapasztal. 

Szolgáltató: beérkezéstől számított 30 napon belül

Az ügyintézés díjmentes

ÉRV ZRt ügyfélszolgálat

A felhasználó lakhelye, vagy az ÉRV ZRt székhelye szerint illetékes Békéltető Testület, Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósága, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 

A jogorvoslati helyek elérhetőségeit az Üzletszabályzatunk 13. számú melléklete tartalmazza. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veszi igénybe a Békéltető testület eljárás lehetőségét. 

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. évi törvény az egységes szolgáltatói számlaképről

58/2013 (II.27) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 

ÉRV ZRT