ÉRV ZRt - Időpontfoglalás

Az űrlap kitöltésével a felhasználó személyes ügyintézés céljából időpontot kérhet. 

Kulcsszavak: időpont, foglalás

Felhasználó.

Kérjük, válassza ki azt az ügyfélszolgálati irodát, amellyel ügyfélkapcsolatot kíván létesíteni. 

Jelölje meg a szolgáltatás típusát (műszaki, számlázás, szerződés).

Felhasználó: legkésőbb a személyes ügyintézést megelőző napon.

Az ügyintézés díjmentes.

ÉRV ZRt ügyfélszolgálat

A felhasználó lakhelye, vagy az ÉRV ZRt székhelye szerint illetékes Békéltető Testület, Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósága, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 

A jogorvoslati helyek elérhetőségeit az Üzletszabályzatunk 13. számú melléklete tartalmazza. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veszi igénybe a Békéltető Testület eljárás lehetőségét.

Az adott űrlaphoz kapcsolódó nyomtatványok köre. 

Társaságokkal egyeztetni szükséges, hogy a benyújtandó dokumentumokon felül van-e benyújtandó nyomtatvány. 

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2013. évi LIV. évi törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes szolgáltatói számlaképről

58/2013 (II.27) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

ÉRV ZRT