Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos adatszolgáltatás

A faanyag kereskedelmi lánc valamennyi szereplőjének a kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárást kell alkalmaznia és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell működtetnie, amelynek adatait 5 évig meg kell őrizni.
Az erdészeti hatóság ellenőrző tevékenységével összefüggésben a faanyag kereskedelmi lánc egyes szereplőitől – legfeljebb harmincnapos – határidő kitűzésével, az előállított vagy forgalmazott fával és fatermékkel kapcsolatban írásban adatszolgáltatást kérhet.

Kulcsszavak: adatszolgáltatás, nyilatkozattétel, fatermékek nyilvántartása

Az adatszolgáltatásra, nyilatkozattételre kötelezett személy.

Az adatszolgáltatás az "Ügyintézés indítása" linkre kattintva elektronikusan megtehető az e-Papír oldalán.  

Az ügyet intézheti saját nevében, illetve meghatalmazottként is. Amennyiben meghatalmazottként szeretne eljárni, akkor az ÜPR-en elkészíthető "Általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-papír)" típusú meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az adatszolgáltatást végző, nyilatkozatot tevő nevét, elérhetőségét, az ellenőrzés/eljárás ügyiratszámát

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

http://portal.nebih.gov.hu/eutr

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:
telefonszám: 06-1/336-9000
email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu, eutr@nebih.gov.hu

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 90/A. § (7) bekezdés és 90/M. § (1) bekezdés
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 105. § (1) bekezdés
Az Európai Parlament és a Tanács 995/2010/EU rendelete a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról 4-6. cikk

NÉBIH