Fizetéskönnyítés (fizetéshalasztás, részletfizetés) az adózó és a mögöttes felelős kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra és egyéb hátralékra engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

">

VESZPRÉM - ADÓÜGYEK - FIZETÉSI KEDVEZMÉNY

Fizetéskönnyítés (fizetéshalasztás, részletfizetés) az adózó és a mögöttes felelős kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra és egyéb hátralékra engedélyezhető, ha a fizetési nehézség

  • a kérelmezőnek nem róható fel, annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható,
  • magánszemély adózó igazolja, hogy az adó egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent,
  • a tartozás átmeneti jellegű, tehát a későbbi megfizetés valószínűsíthető.

Kulcsszavak: Fizetési könnyítés

Az ügyfél a fizetési kedvezmény igényléséhez kérelmet kell benyújtson.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Magánszemély esetében:

Egyéni vállalkozók esetében:

Gazdálkodó szervezetek esetében:

A magánszemélyek, gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó által kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes. 

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

A határozattal szemben - a törvény eltérő rendelkezése hiányában -, a közlésétől számított 15 napon belül, a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett (8200 Veszprém, Megyeház tér 5.), de Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén az ügyben keletkezett elsőfokú iratok, valamint a fellebbezés 15 napon belül, annak elbírálása céljából a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz kerül továbbításra.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, gazdálkodó szervezet esetében legalább 15.000,- Ft és legfeljebb 500.000,- Ft.

Beszedett helyi adóra nem engedélyezhető fizetéshalasztás, részletfizetés.

Adómérséklés: az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást, valamint bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Az adóhatóság magánszemély kivételével, más személy adóját nem engedheti el, és nem mérsékelheti.

Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást – magánszemély, jogi személy és egyéb szervezet esetében - kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené.

Automatikus részletfizetés

A természetes személy adózó - ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyt is -- kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra - évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a vagyoni-, pénzügyi helyzet és egyéb körülmények vizsgálata nélkül.

Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, mind a pótlékmentességet, mind a további részletfizetési kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Ebben az esetben csak a kérelem nyomtatványt kell benyújtani, a kérelem nyomtatványon megjelölni az automatikus részletfizetéssel érintett összeget és a kért részletfizetés időtartamát maximum 12 hónapban.

Veszprém Település