Kecskemét - Önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek adományozása

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése – a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére – kitüntetéseket, elismerő címeket alapított.

Kitüntető címek (Kecskemét Város Díszpolgára, Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára, Pro Urbe (városért)) és a Város Kulcsa kitüntetés adományozása.

Kulcsszavak: kitüntető címek, Kecskemét, díszpolgár, tiszteletbeli polgár, Pro Urbe, város kulcsa

A kitüntető címek, valamint a Város Kulcsa kitüntetés adományozására az átadás időpontja előtt legalább 40 nappal a polgármesternél javaslatot tehetnek:

A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy személyi adatait (név, születési idő, lakcím, székhely, munkahely, beosztás), valamint a javaslat részletes indokolását.

A javaslattétel lehetőségéről a kitüntető címek és a Város Kulcsa kitüntetés átadásának időpontja előtt legalább 60 nappal tájékoztatni kell a javaslattevőket.

A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, születési idejét, lakcímét, valamint a javaslat részletes indoklását.

Letölthető adatlap:

-

A polgármester előterjesztésére, a Közgyűlés dönt a kitüntető címek és a Város Kulcsa kitüntetés adományozásáról.

-

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról

Kecskemét Település