Más EGT tagállamban, egyezményes országban, vagy nemzetközi szervezetnél fennálló biztosítási jogviszony bejelentése

Amennyiben Ön vagy Önnel együtt külföldön tartózkodó családtagja EGT tagállam, illetve Svájc, valamint Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy, és rendelkezik TAJ számmal, akkor a külföldön, illetve nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítását és annak megszűnését köteles 15 napon bejelenteni a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatalnál.

Kulcsszavak: külföldi biztosítás létrejötte, bejelentőlap, biztosítási szám, külföldi biztosító, külföldi azonosító, egyezményes ország, nemzetközi szervezet biztosítottja

A külföldi biztosítás létrejöttének bejelentése a NEAK honlapján megtalálható, letölthető formanyomtatvány kitöltése révén tehető meg.

A formanyomtatvány elérhetősége: http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar?formcase=521647&formuser=521657

 

A bejelentés alapján a külföldi munkavállalás időtartamára az Ön és/vagy családtagja TAJ számát az eljáró hatóság (lakóhely szerint illetékes kormányhivatal) ideiglenesen érvényteleníti. A kormányhivatalok elérhetősége:

http://www.neak.gov.hu/elerhetosegek/kh_elerhetoseg.html

Amennyiben Ön a bejelentési kötelezettségének a külföldi biztosítás létrejöttétől és annak megszűnésétől számított 15 napon belül nem tesz eleget, abban az esetben mulasztási bírsággal sújtható.

Önnek a külföldi biztosítási jogviszony létrejöttétől és annak megszűnésétől számított 15 napon belül meg kell tennie a bejelentést a „Mit kell tennie” pontban foglaltak szerint.

A külföldi biztosítás létrejöttének bejelentéséhez bejelentő lapot kell kitölteni, mely letölthető a www.neak.gov.hu oldalról. Az oldalon lehetőség van gépi és kézi kitöltésre. A bejelentőlap beküldhető postai és elektronikus úton (Ügyfélkapu). Postai úton a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell a bejelentőlapot megküldeni.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az ön lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal.

A határozat ellen – jogsérelemre való hivatkozással – a határozat közlésétől számított 30 napon belül az illetékes Törvényszék előtt per indítható. A keresetlevelet a határozatot kiadó Kormányhivatalhoz kell benyújtani. Az eljárás illeték- és költségmentes.

A bejelentésre a NEAK által publikált, letölthető nyomtatvány szolgál. A bejelentés nyilvántartásba vételét, az adatok felülvizsgálatát követően ön – amíg a külföldön fennálló biztosítási jogviszonya fennáll – Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát a TAJ okmányával nem tudja igénybe venni, mivel az TAJ száma ideiglenesen érvénytelenítésre kerül. (Egészségügyi szolgáltatónál történő ellenőrzés során lámpa színek az alábbiak lehetnek: Zöld lámpajelzés: rendezett biztosítási jogviszony, piros: rendezetlen biztosítási jogviszony, sárga: megállapodást kötött - korlátozott ellátásra jogosult, barna: érvénytelen TAJ-ellátás térítés ellenében, Kék: átmenetileg érvénytelen – külföldön biztosított) http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa

 Az átmeneti magyarországi tartózkodás esetén felmerülő, orvosilag szükséges ellátás a külföldi biztosító által kiállított EU kártyával, míg tervezett ellátás a külföldi biztosító, mint teherviselő fél által kiállított igazolással (E112 vagy S2 nyomtatvány) vehető igénybe. A külföldi munkavállalás vagy a biztosítás megszűnésekor annak tényét Önnek  ismét be kell jelentenie a magyar hatóság felé,  az eljárás megegyezik a biztosítás létrejöttének bejelentésére  vonatkozó eljárással. Ekkor csatolni kell továbbá az újraérvényesítést közvetlenül megelőző időszakról szóló, a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiállított, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatványt vagy egyéb hatósági igazolást is. Ezt követően a TAJ újraérvényesítése megtörténik

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

NEAK