Pécs – Termőföld adás-vételi, vagy haszonbérleti szerződés hirdetményi közzététele

Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld (termőföld) eladása, illetve haszonbérbe adása érdekében kötött szerződést kötelező hirdetményi úton közölni az elővásárlásra, illetve előhaszonbérletre jogosultakkal.

Kulcsszavak: termőföld, adás-vétel, haszonbérlet, elővásárlás, előhaszonbérlet, hirdetmény

A termőföld tulajdonosa, illetve haszonélvezője.

Az eljárás megindításához közzétételi kérelmet kell benyújtani.

Hatóságra vonatkozó határidő:

Az eljárást adás-vételi szerződés esetén 68 napon belül, míg haszonbérleti szerződés esetén 23 napon belül kell lefolytatni, amiből a hirdetmény kifüggesztésének időtartama adás-vétel esetén 60 nap, míg haszonbérlet esetén 15 nap.

Minden esetben szükséges:

 

Esetlegesen csatolandó:

meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybe vételekor.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Felettes szerv: Baranya Megyei Kormányhivatal.

Önálló jogorvoslatnak nincs helye.

Az adásvételi szerződést a tulajdonosnak – a felek aláírásától számított 8 napon belül – a föld fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szervhez (megyei kormányhivatal) kell benyújtani jóváhagyás céljából, amely hatóság a kérelem vizsgálatát követően továbbítja azt a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének hirdetményi közzététel érdekében.

Ha az adásvételi szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, az adásvételi szerződést a tulajdonosnak a felek aláírásától számított 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell megküldeni hirdetményi közlés érdekében.

A haszonbérleti szerződést az elővásárlásra, illetve előhaszonbérletre jogosultakkal a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni.

Pécs Település