Őshonos halfajokra fajlagos tilalmi idő megrövidítésére, meghosszabbítására vagy az alóli felmentés engedélyezésére irányuló kérelem

A halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a jogszabályban meghatározott tilalmi időt megrövidítheti, meghosszabbíthatja, az alól a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet. 

Kulcsszavak: fajlagos, tilalmi, idő, megrövidítése, meghosszabbítása, felmentés, engedélyezés, kérelem

Az ügyben eljárni jogosult az ügyfél, azaz az a természetes vagy jogi személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti (halgazdálkodásra jogosult)  helyette törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy az ügyfél és képviselője együtt.

Az alábbi információk megadása szükséges: 

Halgazdálkodásra jogosult adatai, halgazdálkodási vízterület, vízterületrész megnevezése (folyók esetében fkm.), halfaj megnevezése, kérelem indokának leírása.

Teljes eljárásban 60 nap.

20 hektárnál nagyobb nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén a szakértői névjegyzékben szereplő halászati szakértő által készített engedélyezési dokumentációt kell csatolni.

Vízterület medrének fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal. Őshonos halfajokra vonatkozó tilalmi idő meghosszabbítása esetén a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Van fellebbezési lehetőség, a megyei kormányhivatalhoz kell címezni a fellebbezést, benyújtani a megyeszékhely szerinti járási hivatalba kell 10 000 Ft illeték megfizetésével egyidejűleg az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a jogszabályban meghatározott tilalmi időt megrövidítheti, meghosszabbíthatja, az alól a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet. Az őshonos halfajokra további halászati, illetve horgászati tilalmat rendelhet el, ha az adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen veszélyeztetett állományú, illetve védett vagy veszélyeztetett halfaj védelme, mentett, visszatelepített vagy telepített egyedek védelme, állategészségügyi vagy ökológiai veszélyhelyzet hatásának mérséklése, túlhasznosítás megakadályozása vagy illegális halászati és horgászati tevékenység felszámolása, kimelkedően fontos közérdek biztosítása érdekében indokolt. Közösségi jelentőségűnek nem minősülő fogható halfajok esetében a fajlagos tilalmi idő megrövidítésére vagy az az alóli felmentésre vonatkozó határozatát a halgazdálkodási hatóság az adott vízterületen elhanyagolható mértékben vagy nem szaporodó, telepítéssel fenntartott állományú halfaj hasznosítása, azaz az okszerű gazdálkodás biztosítása vagy jelentős sportesemény megrendezése érdekében is meghozhatja. Közösségi jelentőségű fogható halfajok esetében a halgazdálkodási hatóság közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, a halállományok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése érdekében, kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepítés és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából, az érintett halállomány nagyságához mérten kis egyedszámú szelektív kifogás, tartás, illetve hasznosítás érdekében, más hasznos víziállatok, valamint természetes vízi élőhelyek védelme érdekében vagy más kiemelkedően fontos társadalmi, gazdasági közérdek, a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól történő megóvása érdekében rövidítheti meg a tilalmi időt, vagy adhat alóla felmentést.

Ki a halgazdálkodásra jogosult? az adott vízterület halgazdálkodási hasznosítója. Mi a halgazdálkodási vízterület? Az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt. Mi a fajlagos tilalmi idő? Az egyes halfajok kifogását tiltó naptári időszak. Mit kell érteni a szakvélemény alatt? adott vízterületre, ill. adott halfajra egy, a szakértői névjegyzékben szereplő halászati szakértő által készített, az élőhelyi adottságokat figyelembe vevő, valamint a telepítéseket és az érintett fajok adott élőhelyre vonatkozó ívási lehetőségeit részletesen bemutató szakvélemény.

EKEIDR2