Békéscsaba - Adó- és értékbizonyítvány

Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága az ügyfél kérelmére adó- és értékbizonyítványt állít ki a kérelemben megjelölt ingatlan(ok) kérelem időpontjában fennálló forgalmi értékéről.

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására jellemzően bírósági végrehajtási, hagyatéki, gyámhatósági, természetes személyek adósságrendezési eljáráshoz, továbbá lakáscélú állami támogatás, illetve szociális ellátás igényléséhez kapcsolódóan kerül sor. A jegyző - az adott jogszabályi előírástól függően - az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére állítja ki az adó- és értékbizonyítványt.

Kulcsszavak: Adó, értékbizonyítvány

Az ügyfél adó- és értékbizonyítvány kérelmet kell benyújtson.

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 8 nap.

A kérelemhez szükség van:

Az adó- és értékbizonyítvány illetékköteles, az illeték összege 4.000,- Ft. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket az összes kért bizonyítvány után, külön-külön kell megfizetni.

Az illeték készpénzfizetési megbízással, illetve átutalással is megfizethető Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 11733003-15345008-03470000 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték számlájára.

Bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes.

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

A határozattal szemben - a törvény eltérő rendelkezése hiányában -, a közlésétől számított 15 napon belül, a Békés Megyei Kormányhivatalhoz címzett (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.), de Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén az ügyben keletkezett elsőfokú iratok, valamint a fellebbezés 15 napon belül, annak elbírálása céljából a Békés Megyei Kormányhivatalhoz kerül továbbításra.

Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft és legfeljebb 500.000,- Ft.

Adó- és értékbizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha felhasználását jogszabály kötelezővé teszi, vagy szükségességét az ügyfél valószínűsíti. Tartalmát az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles elfogadni.

Nem adható ki bizonyítvány, ha:

Békéscsaba Település