MBFSZ - Keresetlevél előterjesztés

Az MBFSZ végleges közigazgatási döntésével szembeni bírósági felülvizsgálati kérelem alpereshez történő előterjesztésére szolgáló űrlap/nyomtatvány.

Kulcsszavak: MBFSZ, Kerestlevél

A végleges bányafelügyeleti határozattal érintett eljárásban ügyfélnek minősülő személyek. 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 39. §-ában foglaltak szerinti eljárás – a keresetlevelet a területileg illetékes bíróságnak címezve, az I. fokon eljárt közigazgatási szervhez kell benyújtani a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A jogvesztő határidő elteltét követően csak igazolási kérelemmel együtt van helye jogorvoslatnak.

A vitatott közigazgatási döntés kézhezvételétől számított 30 nap.

Keresetlevél és mellékletei, jogi képviselő igénybevétele esetén ügyvédi meghatalmazás.

Vonatkozó jogszabály (illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény) szerinti illetékfizetési kötelezettség/mentesség.
 

A területileg illetékes, közigazgatási ügykörben eljáró törvényszék. Törvényben meghatározott esetekben a Kúria.

Másodfokon a Kúria ítélkezik. Felülvizsgálati ügyekben a Kúria jár el.

2017. évi I. törvény (Kp.) a közigazgatási perrendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékről.

MBFSZ