KH KTF Védett munkahelyek tájékoztatása

A védett munkahelyek kötelesek ezen minőségükről – valamint az adataikban történt változásokról – haladéktalanul tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot az általuk gyártott vagy forgalmazott termékek, valamint a részükről nyújtott szolgáltatások megjelölésével együtt.

Kulcsszavak: védett munkahely

Védett munkahelyek

A védett munkahelyek e minőségükről, az adataikban történt változásokról, az általuk gyártott vagy forgalmazott termékekről és a részükről nyújtott szolgáltatásokról kötelesek tájékoztatást adni.

A kötelezettség elmulasztása esetén a Közbeszerzési Hatóság Elnöke kezdeményezheti a Közbeszerzési Döntőbizottság hivatalból indított jogorvoslati eljárását.

A tájékoztatást a védett munkahely haladéktalanul köteles megtenni.

Közbeszerzési Hatóság
Közszolgálati és Támogató Főosztály
Hatósági Ellenőrzési Osztály

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG