Nyilatkozat értesítés küldéséről elhalálozás esetére

A szolgáltatás igénybevételével lehetősége van elektronikus azonosítást követően elektronikus úton nyilatkozatot tenni arról, hogy elhalálozása esetén mely szervek értesítését kéri. Az erről szóló értesítés megküldésre kerül a szolgáltatáshoz önkéntesen csatlakozott, és a nyilatkozatában kiválasztott szerv részére. A nyilatkozatot jogosult bármikor visszavonni.

Kulcsszavak: elhalálozás, nyilatkozat, értesítendő szervek

 A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgárok.

A szolgáltatás a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson -Ügyfélkapu-regisztráció vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztráció vagy eSzemélyi okmány vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítás - keresztül történő azonosítással használhatja.

Az adatkezelésről szóló hozzájáruló nyilatkozat megtétele után meg kell adnia személyi azonosítóját.

A szolgáltatási felületen kiválaszthatja az értesítendő szerveket, amely(ek)nek a nyilvántartást kezelő szerv, elhalálozása esetén értesítést küld.

Az értesítés tartalmazza a természetes személyazonosító adatait, a lakcím (lakó- és tartózkodási hely) adatait, az elhalálozás ténye, helye és ideje adatait.

Az ügyben azok a szervek választhatók ki, amelyek önkéntesen csatlakoztak a szolgáltatáshoz.

A nyilatkozat megtételéhez legalább egy szerv kiválasztása kötelező.

A kérelem benyújtásának további feltétele annak a nyilatkozatnak az elfogadása, amelyben kifejezetten kéri az értesítés elküldését a megjelölt, szolgáltatáshoz önkéntesen csatlakozott szerv(ek) részére.

A kérelem benyújtása előtt ellenőrizheti a nyilatkozatába foglalt adatokat, és szükség esetén módosíthatja azokat.

A szolgáltatási felületen megjelenő adatok:

A sikeres benyújtást követően megjelenő visszaigazolás pdf formátumban letölthető a felületről.

 

A nyilatkozat sikeres benyújtásáról azonnal tájékoztatást kap a szolgáltatási felületen és a visszaigazoláson.

Az eljárás illeték- és díjmentes. 

 

Belügyminisztérium

A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Az eljárás során keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell az eljáró járási hivatalhoz elektronikus úton, postai úton vagy személyes megjelenéssel benyújtani.

A megtett nyilatkozat bármikor újra megtekinthető a magyarorszag.hu oldalon a szolgáltatás újraindítását követően. A korábbi nyilatkozatát visszavonhatja, vagy letöltheti a nyilatkozatát visszaigazoló dokumentumot. A nyilvántartásban tárolt nyilatkozata visszavonását követően haladéktalanul törlésre kerül, és újabb nyilatkozat tehető a szolgáltatási felületen.

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt nyilatkozat alapján, a nyilatkozatot tett polgár elhalálozását követően haladéktalanul kiküldésre kerül az értesítés a nyilatkozatban megjelölt szerv(ek) részére.

A nyilvántartást kezelő szerv a vissza nem vont nyilatkozatot a polgár elhalálozásának nyilvántartásba történő bejegyzését követő 5. évet követően törli.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

EKTFO