Víziközmű - Szolgáltatói engedély űrlap

Víziközmű-szolgáltatói engedély kibocsátása, módosítása, visszavonása, amely engedély iránti kérelmet olyan gazdasági társaság terjeszthet elő, amely megfelel az e törvény és végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott követelményeknek.

Kulcsszavak: MEKH, működési engedély, kérelem, víziközmű-rendszer, vkr, ivóvíz, szennyvíz

Korlátolt felelősségű társasági vagy zártkörűen működő részvénytársasági formában működő gazdasági társaság.

135 nap, 75 nap

Jogszabály által meghatározott kötelező mellékletek, nyilatkozatok

Víziközmű-szolgáltatói engedély
• kiadása : 1.200.000,- Ft
• módosítás: 150.000,- Ft
• visszavonás: 50.000,- Ft
az 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet alapján
 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, közigazgatási per

MEKH