SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Ebnyilvántartás – Ebösszeíró adatlap

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Kulcsszavak: EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP

Szombathely város illetékességi területén belüli történő ebtartás esetén az ebtartó vagy a tulajdonos

Ebösszeíró adatlap benyújtása szükséges, ebenként külön adatlapot szükséges kitölteni.

Az ebösszeírásban az állatorvosnál már regisztrált, a központi nyilvántartásban szereplő, valamint a korábbi ebösszeírás alkalmával már bejelentett ebeket is be kell jelenteni.

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása közigazgatási szankciót vagy állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Az önkormányzat által három évente végzett ebösszeírás alkalmával, illetve az állattartás megkezdését, az állattartásban bekövetkezett változást követő 8 napon belül.

Bejelentés a megfelelő adattartalommal kitöltve.

Az eljárás illetékmentes

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.

Ebösszeíró adatlap (ebenként külön adatlapot szükséges kitölteni)

A bejelentés papír alapon és elektronikusan is benyújtható.

Gazdálkodó szervezet (jogi személy, egyéni vállalkozó) és jogi képviselővel eljáró fél az adatlapot kizárólag elektronikusan nyújthatja be.

 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

41/2010. (II.26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

Szombathely Település