Működési engedély módosítása

a környezetvédelmi működési engedélyt a környezetvédelmi hatóság kérelemre módosítja

Kulcsszavak: Működési engedély módosítása

környezethasználó: aki a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó, a 314/2005. Korm. rendelet 1–3. számú mellékletben meghatározott tevékenység, létesítmény, valamint azok jelentős módosítása, változtatása megvalósítását /.../ folytat.

az eljárás lefolytatására irányuló kérelem és az ahhoz szükséges iratok benyújtása, a módosítani kívánt működési engedély száma

105 nap

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet  2. számú melléklete szerint összeállított dokumentáció a módosítással érintett szakterület vonatkozásában; a dokumentációt készítő szakértők szakértői jogosultságának igazolása; amennyiben meghatalmazott/megbízott jár el a meghatalmazás/megbízás; az illeték megfizetésének igazolása

5000 Ft értékű illeték, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XIII., Egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek című része 1. pontja szerint

EKEIDR2