Budapest 04. ker. Főépítészi szakmai konzultáció

A Főépítész Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 22/2021. (VI.24.) sz . önkormányzati rendelete alapján (továbbiakban: TKR) szakmai konzultációs lehetőséget és ezen belül szakmai tájékoztatást (továbbiakban: szakmai konzultáció) biztosít a helyi településrendezési előírások értelmezésével kapcsolatban, továbbá a készülő építészeti-műszaki dokumentációk munkaközi és/vagy végleges egyeztetése céljából az építtetők, illetve a tervezők számára.


 

Kulcsszavak: településkép, szakmai konzultáció, főépítészi konzultáció

tervező és/vagy építtető

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét és mellékleteit papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

A kérelemhez mellékelni kell azt a tervdokumentációt is, amellyel kapcsolatban a szakmai konzultációt kezdeményezi. A dokumentációt elektronikusan és 2 példányban papíralapon is be kell nyújtani.

A főépítész a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül biztosítja a szakmai konzultációt.

Kérelem TKR szerinti formanyomtatványon és 1 példány dokumentáció elektronikus úton, valamint 1 példány papír alapú tervdokumentáció melynek tartalmi követelményeit a TKR 7. sz. melléklete tartalmazza.

 

A szakmai konzultáció díj- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Főépítésze

Településképi eljárás – kérelem, (TKR 6. sz. melléklete)

Budapest 04. ker. Település