Villamos energia - Erőmű létesítési engedély módosítására vonatkozó kérelem űrlap

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tevékenységeket a Hivatal által kiadott engedélyek alapján lehet gyakorolni.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, villamos energia, villamos, erőmű, erőművi, engedély, engedélyezés, módosítás

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör.

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.
 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 
 

MEKH