Pécs – Születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat és haláleset anyakönyvezése

A születést és a halálesetet az anyakönyvvezető bejelentés alapján, míg a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a felek előtte tett egybehangzó kijelentése alapján anyakönyvezi.

Kulcsszavak: anyakönyvezés, születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat

Bármely személy, aki anyakönyvi eljárásban érintett.

Az eljárás megindításához bejelentést kell tenni. 

A születés és a haláleset a bejelentést követően azonnal anyakönyvezésre kerül.

A házasságkötést és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a tervezett időpontot megelőző utolsó munkanapon előzetesen kell anyakönyvezni.

Minden esetben szükséges:

a bejelentő és az érintett személyek személyazonosításra alkalmas okmánya és más okiratok, valamint ha azt jogszabály lehetővé teszi, az okirattal nem igazolt adatokra vonatkozóan tett személyes nyilatkozat.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Fellebbezésnek nincs helye.

Pécs Település