Budapest 04. ker. - Adó- és értékbizonyítvány

Az önkormányzati adóhatóság a jegyző hatáskörében állítja ki az illetékességi területén található ingatlanok esetében az adó- és értékbizonyítványokat. Az adó- és értékbizonyítvány tartalmazza (igazolja) az adott ingatlan jellemzői alapján, annak meghatározott forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása külön jogszabály alapján a társhatóság megkeresésére (hagyatéki, gyámhatósági, végrehajtási eljárások) vagy az ügyfél által benyújtott kérelem alapján történik.

Kulcsszavak: adóérték

Kérelmet kell benyújtania a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest önkormányzati adóhatóságához.

•    A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az általános adónyomtatványok ügytípus között, Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem név alatt található

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 8 nap.

 

Az adó- és értékbizonyítvány illetékköteles, az illeték összege 4.000,- Ft. Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket az összes kért bizonyítvány után, külön-külön kell megfizetni.

Az illeték készpénzfizetési megbízással, illetve átutalással is megfizethető Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 12010422-00113549-00100000 számú közigazgatási hatósági eljárási illeték számlájára.

Bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes.

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője.

Az önkormányzati adóhatóság döntései elleni fellebbezés, jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

Adó- és értékbizonyítványt akkor lehet kiállítani, ha felhasználását jogszabály kötelezővé teszi.  Tartalmát az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles elfogadni.

Nem adható ki bizonyítvány, ha:

Budapest 04. ker. Település