Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 38. § (3) bekezdésében foglalt tevékenység

A vadon élő madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelv (madárvédelmi irányelv) nagyon szigorúan korlátozza a vonuló madárfajok vadászati lehetőségét. A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (élőhelyvédelmi irányelv) pedig a vadon élő állatok elejtését, befogását, szállítását, kereskedelmét korlátozza. 

Kulcsszavak: Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában az állománykezeléssel kapcsolatos tevékenységek engedélyezése iránti kérelem

Az ügyben a vadászterület fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal (kivéve Pest megyében, ahol az Érdi Járási Hivatal és Csongrád megyében, ahol a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal), mint elsőfokú vadászati hatóság jogosult eljárni.

Az ügy a vadászterület fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál (kivéve Pest megyében, ahol az Érdi Járási Hivatal és Csongrád megyében, ahol a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal), mint elsőfokú vadászati hatóságnál intézhető. Az elektronikus eljárásra kötelezett ügyfelek esetében kizárólag elektronikusan, ún. biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján, természetes személyeknek egyéb módon is intézhető a kérelem.

Sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap.

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása akkor, ha a díjat az ügyfél a kérelem benyújtását megelőzően, és nem a benyújtással egyidejűleg fizeti be. Ha szalonka-monitoring keretében benyújtandó kérelemről van szó, akkor csatolni kell a vadászatra jogosult és az Országos Magyar Vadászati Védegylet közötti írásos megállapodást, illetve a kiadott minta szerinti hasznosítási kérelmet kell benyújtani. Csatolni szükséges továbbá még a meghatalmazást is, amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el. 

A kérelem benyújtása 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett lehetséges. A szakhatósági állásfoglalás díja 12.000 Ft, a fellebbezés költsége 3000 Ft.

EKEIDR2