Budapest 11 Kérelem kizárólagos bérlőként elismerés céljából a bérlő halála esetén

A bérlő bérlőtársának haláláról köteles a bérbeadót írásban értesíteni a nyilvántartásba történő átvezetés érdekében.

Kulcsszavak: bérlőtárs, elhalálozás

Természetes személy

A bérlő számára személyesen, postai vagy elektronikus úton nyílik lehetőség a kérelem benyújtására.

Polgármester döntését követő 60 nap.

Polgármester

Budai Központi Kerületi Bíróság

Vagyonnyilatkozat - elektronikusan kitölthető

Vagyonnyilatkozat - kézzel kitölthető

Lakás állapotfelmérésére vonatkozó adatlap - elektronikusan kitölthető

Lakás állapotfelmérésére vonatkozó adatlap - kézzel kitölthető

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX. 26.) XI.ÖK rendelet

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályairól alkotott 1993. évi LXXVIII. törvény

Budapest 11. ker. Település