Kecskemét - Mobil hangreklám zajkibocsátási engedélye

Kecskemét Megyei Jogú Város területén mobil hangreklám engedéllyel üzemeltethető.

Kulcsszavak: hangosító berendezés, környezeti zajforrás, rendezvény, környezeti zaj

Természetes személy, gazdálkodó szervezet.

Gazdálkodó szervezet esetén: ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése.

Természetes személy esetén: ekecskemet.hu honlapon található űrlap kitöltése, vagy kérelem benyújtása postai úton vagy személyesen.

Engedély nem kerül kiadásra.

A hatóság 8 napon belül érdemben dönt, vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban hoz döntést.

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Település