HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY VESZPRÉM

Az adóhatóság a jogszabályban meghatározott esetekben (ilyen például: pályázat, pályázat fenntartási jelentés, támogatások igénybevétele, hitelkérelem, végelszámolás, működési engedélyek, stb.) az adózó kérelmére adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

 

 

 

Kulcsszavak: adóigazolás

Magánszemélyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli szervezetek.

Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

 

Az ügyintézés kérelemre indul.

A kérelem elektronikusan (ügyfélkapus bejelentkezéssel) az e-önkormányzat portálon keresztül az Ügyindítás menüpontból, az Ágazat: Adóügy /  Ügytípus: Általános adónyomtatványok / Űrlapkeresőből a "Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására" elnevezésű nyomtatvány on-line kitöltésével indítható.

Nem egyéni vállalkozó (elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett) magánszemélyek papíralapon (postán vagy személyesen) is benyújthatják kérelmüket a veszprem.hu oldalon található Önkormányzati adók / Adóhatósági igazolás menüből letölthető "Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához" elnevezésű nyomtatvány kitöltésével és Adóirodánkhoz történő eljuttatásával (postacím: 8210 Veszprém, Pf.: 1042, Ügyfélszolgálat: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15., ügyfélszolgálati időben).

Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 (hat) napon belül kell teljesíteni.

Kérelem

Az eljárás illetékmentes.

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

Mivel a hatósági bizonyítvány - így az adóigazolás - határozatnak minősül, a jogorvoslathoz való jog biztosított. A fellebbezésre jogosult az adóhatóság elsőfokú határozata ellen 15 napon belül fellebbezhet a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjénél előterjesztett fellebbezéssel. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft.

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon

a) az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát,

b) a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette, és

c) a végrehajtásra vagy a visszatartásra átadott köztartozásokat.

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Veszprém Település