VESZPRÉM - TALAJTERHELÉSI DÍJ

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is – alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Kulcsszavak: Talajterhelési díj

Kibocsátó

A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31. napjáig az önkormányzati adóhatóságnál tesz bevallást.

A kibocsátó a talajterhelési díjjal kapcsolatos bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon tesz eleget.

A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat a tárgyévet követő év március15. napjáig a kibocsátók vízfogyasztásáról (korrigálva az adatot a locsolási célra felhasznált, mért ivóvízmennyiség mértékével).

A benyújtandó nyomtatvány az E-önkormányzat portálon, a Talajterhelési díj ügytípusnál kiválasztható.

Elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek a gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek.

Az elektronikus eljárásra nem kötelezett magánszemély papír alapon is benyújthatja a nyomtatványt.

Azon ügyfelek, akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220.§ (1) bekezdés értelmében a természetes személy adózó kétszázezer forintig, nem természetes személy adózó ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése alapján a kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

A bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követő év március 31-e.

Talajterhelési díj bevallás

A talajterhelési díj alapját, mértékét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény határozza meg.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, készpénz-átutalási megbízással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, illetve az E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

Talajterhelési díj beszedési számla: 11748007-15430001-03920000

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodájánál benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft, amelyet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Nyrt.-nél vezetett 11748007-15430001-03470000 számú Államigazgatási Eljárási Illeték számlára kell megfizetni. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók esetén a fellebbezést elektronikus úton kell előterjeszteni.

Területérzékenységi szorzó mértéke: 3

Veszprém Település