Pécs – Fúrt vagy ásott talajvízkutakkal kapcsolatos ügyek

A jegyző engedélye szükséges

Kulcsszavak: kút, talajvízkút, vízilétesítmény.

Az ingatlannal rendelkezni jogosult, aki az adott ingatlanon a fenti tevékenységet kívánja végezni, vagy akinek ilyen jellegű szándékához az ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájárul.

A vizek természetes lefolyásának megváltoztatása esetén az érintett tulajdonos, a vízimunkák és vízilétesítmények esetén bármely érdekelt, míg vízi szolgáltatás tekintetében a fogyasztó, vagy a szolgáltató.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani.

Hatóságra vonatkozó határidő:

60 nap, amibe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Minden esetben szükséges:

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

A szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha

A talajvízkút engedélyezésének feltétele:

A vízhasználót vagy azt, aki a vízviszonyokba jogellenesen beavatkozott, illetőleg a jogszabályban meghatározott feladatainak, kötelezettségeinek elmulasztásával káros és jogellenes állapotot idézett elő, a jogszabály szerint szükséges követelmények érvényesítése érdekében a vízügyi hatóság kötelezi:

Vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól eltérően megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény esetén az építtetőnek (tulajdonosnak) a vízügyi hatóságtól fennmaradási engedélyt kell kérni.

Amennyiben az engedély nélkül, vagy attól eltérően megvalósított létesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

A létesítési engedély alapján megépített, de üzemeltetési engedély nélkül üzemeltetett vízilétesítmény esetén a vízügyi hatóság intézkedik, hogy a vízhasználat, illetve az üzemeltetés jogszabálynak megfelelő legyen.

iForm űrlap:

Pécs Település