MOK KEM TESZ Etikai Bizottság - Fellebbezés etikai ügyben

Fellebbezés benyújtása I. fokon a MOK KEM Területi Szervezet Etikai Bizottság által hozott döntéssel szemben.

Kulcsszavak: fellebbezés, etikai eljárás

Fellebbezésre jogosult.

A fellebbezésre jogosult az I. fokú MOK KEM TESZ Etikai Bizottsága által hozott döntés ellen nyújthat be fellebbezést, a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottságának címezve, de a MOK KEM Területi Szervezet Etikai Bizottsága részére benyújtva.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.

A 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról alapján,

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

- fellebbezés

- a fellebbezési eljárás során bizonyítékként értékelhető dokumentum

Elérhető ÁNYK űrlap:

https://mokkem.hu/ANYT2/MOKKEMEB_etika_fellebbezes.jar

díjmentes

Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: etika@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottsága

rövid név: MOKOEB

KRID szám: 43268636

Fővárosi Törvényszék

cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.

telefon: +36 1 354 6000

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Fővárosi Törvényszék

rövid név: FOVBIR

KRID szám: 408489917

MOK KEM TESZ