http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kincstari-start-ertekpapirszamla

Kitöltési útmutató

A kitöltést segítő videós útmutató az alábbi oldalon tekinthető meg

">

MÁP – Kincstári Start-értékpapírszámla nyitás külföldön élő magyar gyermek részére

A Magyar Államkincstárban (a továbbiakban: Kincstár) személyes megjelenés nélkül lehet Kincstári Start-értékpapírszámlát (a továbbiakban: Kincstári Start-számlát) nyitni a családi pótlékra jogosult szülőnek, amelyen gyorsan és díjmentesen kezelheti gyermeke befektetéseit. A Kincstári Start-számlával kapcsolatban a következő helyen talál részletes információkat:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kincstari-start-ertekpapirszamla

Kitöltési útmutató

A kitöltést segítő videós útmutató az alábbi oldalon tekinthető meg

Kulcsszavak: MÁP, Állampapír, Értékpapír, Értékpapírszámla, Értékpapír nyilvántartási-számla, Kincstár, Magyar Államkincstár, MÁK

Magyarország területén kívül élő, magyar állampolgárságú, illetve nem magyar állampolgárságú, „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek

A Kincstári Start-számla nyitásához az Ügyfélkapun található űrlap valamennyi adatra vonatkozó teljes és hibátlan kitöltése szükséges. Azokat az adatokat, amelyeket az Ügyfélkapu regisztrációja során korábban már megadott, a rendszer automatikusan beemeli a Start-meghatalmazott mezőibe. Ezek mellett elengedhetetlen a számlanyitáshoz egyéb adatok megadása is, melyet a Szülőnek kell az űrlapon kitölteni saját magára és a gyermekére vonatkozóan. Lehetőség van kényelmi szolgáltatások igénylésére, ilyen az elektronikus csatornákon való állampapír-forgalmazás (az ehhez tartozó jelszót az ügyfél maga igényelheti a WebKincstár felülten), az elektronikus értesítési csatornák beállítása.

Hozzátartozó általi, valamint 16 éven felüli gyermek önálló Kincstári Start-számla nyitása kizárólag személyes megjelenés mellett, ügyfélszolgálaton lehetséges.

A számlanyitás csak az összes szükséges adat megadása esetén valósul meg. Amennyiben a benyújtott adatok/dokumentumok hiányosak vagy nem jól olvashatóak, akkor hiánypótlás keretében történik meg azok bekérése. Amennyiben az Ajánlati nyilatkozat benyújtásától számított 30 napon belül nem kerül sor a hiánypótlásra, akkor a számlanyitásra vonatkozó Ajánlati nyilatkozat elutasításra kerül.

2017. július 1. napja előtt született Fétám tv. szerinti külföldi gyermek számára nyitott Kincstári Start-számla esetén – a számlanyitástól számított 30 napon belül – legalább 25.000 forint befizetést kell teljesíteni.

A Kincstári Start-számla az adatok ellenőrzését követően kerül megnyitásra.

A számlanyitás során – szükség esetén– a következő dokumentumok szkennelt formátumát az Űrlapon csatolni kell:

Szülő (Meghatalmazott):

Gyermek:

Amennyiben a csatolt dokumentumokat az Ügyfélkapun keresztül (ingyenesen) hitelesíti, úgy nem szükséges azt postai úton is megküldenie a Kincstár részére.

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár

Pénzügyminisztérium, 1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

MÁK_PHF