Gyömrő Ebnyilvántartás/ebösszeírás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1988. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1)bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Kulcsszavak: ebösszeírás

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonos az ebösszeírását követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni.

Ügyintézési határidő:  az ebösszeírási felhívásban megjelölt időpont ( általában 30 nap)

Gyömrő Település