Győr - Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről a településképi rendeletben foglaltak szerinti szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban együtt: szakmai konzultáció) biztosít a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Tkr.) meghatározottak szerint. Kötelező a szakmai konzultáció a Tkr. 71. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben, az ügyfél egyéb esetben is kezdeményezheti annak tartását.

Kulcsszavak: településkép védelem konzultáció

építtető vagy tervező

Formanyomtatványon szükséges a kérelmet benyújtani a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi Osztályára, amelyhez két példányban kell mellékelni a tervdokumentációt.

Győr Megyei Jogú Város Főépítésze a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül biztosítja a szakmai konzultációt.

A Tkr. 71. § (5) bekezdése szerint a kérelemhez két példányban legalább vázlattervi szintű tervdokumentáció csatolandó, melynek részei:

A településképi konzultációért, tájékoztatásért díj nem kerül felszámításra.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tkr. elérhetősége: https://gyor.hu/varoshaza/telepuleskepi-eljarasok/a-telepuleskep-vedelmerol/

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 71. §,

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 25. §,

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) önkormányzati rendelete és

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Győr Település