Budaörs - Kereskedelem Üzlet-bezárási-bejelentés 015

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységnél: a Szolgtv. 24. § (3) alapján a szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.

Kulcsszavak: üzlet bezárás, kereskedelem

Budaörs közigazgatási területén bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységet folytatni kívánó egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet, vagy a rendelkezési nyilvántartásba bejegyzett meghatalmazott.

Bejelentés: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, melyet elektronikus úton kell beküldeni a Kereskedelmi Hatóságnak.

A bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül, a jegyző a tevékenység megszüntetését/üzlet bezárását a nyilvántartásba bejegyzi és az erről szóló döntést/határozatot a Bejelentőnek megküldi.

Az erre rendszeresített formanyomtatványon elektronikus úton benyújtott bejelentés, képviseleti meghatalmazás.

Az eljárás illetékmentes.

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője

(Az eljárást  a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le).

I. fokon döntés hozó szerv: Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv: Pest Megyei Kormányhivatal

Az elsőfokú határozat, illetve a jogszabályban meghatározott végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a döntést meghozó hatóságnál Pest Megyei Kormányhivatalhoz címezve.

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységnél: a Szolgtv. 24. § (3) alapján a szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni.
A bejelentést követően a kereskedelmi Hatóság az üzlet bezárást bejegyzi a kereskedelmi nyilvántartásba és az erről kiállított határozatot elektronikus úton megküldi a kereskedőnek.

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről (Kertv.);

2009. évi LXXVI. törvény (Szolgtv) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről;

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.).

Budaörs Település