ÉRV ZRt - Átlagfogyasztás módosítás kérelme

A felhasználó az űrlapon kérheti a korábban megállapított átlagfogyasztásának módosítását. 

Kulcsszavak: átlagfogyasztás, fogyasztás, módosítás

Felhasználó

A megadott átlag alapján lesznek az elszámoló számlák kiállítva a közüzemi szolgáltatásra vonatkozóan. A csillaggal (*) jelölt mezőkbe kéjük írja be

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a becsült fogyasztás a megelőző egy év fogyasztásából kerül automatikusan megállapításra. Így az Ön által megadott mennyiség a következő számlában módosulhat.  

Szolgáltató: beérkezéstől számított 30 napon belül

Az ügyintézés díjmentes.

ÉRV ZRt ügyfélszolgálat

A felhasználó lakhelye, vagy az ÉRV ZRt székhelye szerint illetékes Békéltető Testület, Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósága, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. 

A jogorvoslati helyek elérhetőségeit az Üzletszabályzatunk 13. számú melléklete tartalmazza. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veszi igénybe a Békéltető Testület eljárás lehetőségét.

Az adott űrlaphoz tartozó nyomtatványok köre. 

Társaságokkal egyeztetni szükséges, hogy a benyújtandó dokumentumokon felül van-e benyújtandó nyomtatvány.

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2013. évi LIV. évi törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes szolgáltatói számlaképről

58/2013 (II.27) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

ÉRV ZRT