Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése

A magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személy az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC) alapján vehet igénybe az EGT egy másik tagállamában, illetve Svájcban való átmeneti tartózkodása során orvosilag szükségessé váló ellátásokat. Szerbiában a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával. 

Kulcsszavak: Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, EGT tagállam, orvosilag szükséges ellátás, EU kártya, kártyahelyettesítő nyomtatvány, illetékes intézmény, EGT-tagállam, átmeneti tartózkodás

Európai Egészségbiztosítási Kártyát a Magyarországon biztosított személy személyesen, meghatalmazott útján, írásban, vagy postai úton igényelhet az arra rendszeresített kérelem nyomtatványon a kormányhivatalban és kormányablakban vagy, Ügyfélkapun keresztül.

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Amennyiben minden szükséges személyi okmány bemutatásra ill. azok másolata benyújtásra került és az ügyfél jogviszonya is rendezetett, azaz nem szükséges jogviszonyrendezést kezdeményezni, a Kártya 8 napon belül kerül kiállításra. Ellenkező esetben, amennyiben hiánypótlás vagy jogviszonyrendezés szükséges, a teljes eljárás max. 60 nap.

Az ügyfélkapun történő benyújtás esetén nem kell személyazonosító okmányt csatolni a kérelemhez.

A kártya térítésmentesen igényelhető, kivéve azon eseteket, ha az okmány megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják, ekkor ugyanis igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni (az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján 3000 Ft-ot).

A Kártyát a kormányhivatal, a kormányablak, valamint a NEAK adja ki kérelemre, a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. 

Amennyiben nem ért egyet a hatóság által hozott döntéssel, abban az esetben azt bírósági úton megtámadhatja, közigazgatási per keretében. A per keresetlevéllel indítható meg, amelyben a határozattal szemben jogsérelemre kell hivatkozni. A keresetlevél benyújtására a határozat közlésétől (általában kézbesítésétől) számított harminc napon belül van lehetőség. A közigazgatási per lefolytatására azon törvényszéken kerül sor, amelyik területi illetékességgel rendelkezik a közigazgatási cselekmény helyét illetően.

http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_egeszsegbiztositasi_kartya

 

Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el itt!

NEAK