SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése

A Magyarország területén folytatott kereskedelmi tevékenységét a kereskedelmi bejelenteni. A kereskedelmi tevékenységet a jegyző törli a nyilvántartásból és az erről szóló döntést a bejelentőnek megküldi.

Kulcsszavak: Kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése

Kereskedelmi tevékenységet folytató, Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó.

A szükséges nyomtatványt és mellékleteit benyújtani.

Bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási szankció megállapítása.

Az ügyintézési határidő 8 nap.

Kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése formanyomtatvány.

A kérelemhez csatolni szükséges:

A bejelentés illetékmentes

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

Kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)

Szombathely Település