A települési (községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, fővárosi) önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. Több települési önkormányzat közös mezei őrszolgálatot hozhat létre.  

A hegyközség a működési területéhez tartozó szőlők őrzését hegyőrök alkalmazásával látja el. A települési önkormányzat a hegyközséghez nem tartozó szőlők őrzését a hegyközséggel kötött megállapodás alapján a hegyőrökre bízhatja.   

">

Mezei őrszolgálat/hegyőrség létrehozásának bejelentése

A települési (községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi, fővárosi) önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. Több települési önkormányzat közös mezei őrszolgálatot hozhat létre.  

A hegyközség a működési területéhez tartozó szőlők őrzését hegyőrök alkalmazásával látja el. A települési önkormányzat a hegyközséghez nem tartozó szőlők őrzését a hegyközséggel kötött megállapodás alapján a hegyőrökre bízhatja.   

Kulcsszavak: Mezőőr, őrszolgálat

A mezei őrszolgálatokat létrehozó települési önkormányzatok, továbbá a hegyőrségeket létrehozó hegyközségek kérelmére indul el az őrszolgálatok nyilvántartásba vétele. 

Az őrszolgálat nyilvántartásba vételéhez a mezőgazdasági igazgatási szervnek (Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara) kell bejelenteni a települési önkormányzatnak az általa létrehozott mezei őrszolgálatot, továbbá a hegyközségnek az általa létrehozott hegyőrséget.

A fenntartó a mezőőr foglalkoztatásáról, illetve a foglalkoztatás megszüntetéséről a mezőgazdasági igazgatási szervet és a rendőrséget a foglalkoztatást, illetve annak megszüntetését megelőzően 5 napon belül írásban értesíti. 

Az őrszolgálat létrehozásáról szóló bejelentő lapnak tartalmaznia kell: 

 

Csatolni szükséges: 

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a helyi önkormányzatok és d) pontja alapján a köztestületek (hegyközségek) teljes személy illetékmentességben részesülnek. 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Igaztatóságai 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara központja 

Az önkormányzat a mezei őrszolgálat megalakítása előtt az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben (a továbbiakban: Rendészeti tv.) meghatározott együttműködési megállapodást köt a rendőrséggel. 

Az eljárásban ügyfél a települési önkormányzat, amelyet a jegyző, továbbá a hegyközség, amelyet a hegybíró képvisel. 

 

NAK KÖZPONT