Vagyonkezelői hozzájárulás kiadása barlanglátogatáshoz (BNPI)

A nemzeti park igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása szükséges a jogszabályban meghatározott barlangok látogatásához.

Kulcsszavak: Barlanglátogatás

Aki vagy akinek a túravezetésért felelős személye rendelkezik barlangi túravezető vagy barlangi kutatásvezető képzettséggel, és a tervezett túrát is ő vezeti.

A nemzeti park igazgatóságnak  az 1996. évi LIII. törvény 51. § (4) bekezdés d) pontja szerinti vagyonkezelői hozzájárulása szükséges a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 2. számú mellékletben felsorolt barlangok és a jogszerűen lezárt barlangok látogatásához. Nem kell az igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását beszerezni a természetvédelmi hatóságnak, továbbá a természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó személynek, valamint a természetvédelemért felelős Minisztérium Országos Barlangnyilvántartás vezetéséért felelős szervezeti egysége munkatársainak.   

Természetvédelmi bírság, szabálysértési bírság.

A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemről az igazgatóság a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül dönt.

A vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelemben meg kell jelölni a kérelmező nevét, címét (jogi személy esetében a vezetőjének nevét, a jogi személy székhelyét), a látogatás időpontját, a látogatáson részt venni kívánó személyek számát, a látogatás célját és útvonalát, a barlangi túravezető nevét, címét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát.

Nincs.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Agrárminisztérium.

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről

BNPI