Lőfegyver-kereskedők jelentési kötelezettsége

A lőfegyver kereskedelemnek szigorú, törvény által meghatározott szabályai vannak.

Kulcsszavak: lőfegyver kereskedelem, lőfegyver gyártás, lőfegyver kiállítás, lőfegyver forgalmazás, lőfegyver, fegyver, bejelentés, engedély, vállalkozás, tevékenység, bejelentésköteles, engedélyköteles,

Lőfegyver-kereskedőnek minősül az a személy (szervezet), aki (amely) a lőfegyverrel (lőszerrel) kapcsolatos kereskedelmi vagy egyéb üzleti tevékenységét - teljes egészében vagy részben - az alábbi területeken végzi:

A lőfegyver-kereskedő lehet:

Rendőrségi engedély szükséges a tevékenységhez, így kérelmet kell benyújtani a rendőrséghez, melyet elektronikus úton tehet meg a kérelmező.

A lőfegyver-kereskedő a lőfegyver, a lőszer, illetve a lőszerelem forgalmazásakor köteles

A lőfegyver-forgalmazó/javító/gyártó a bejelentést —az értékesítést követő 5 napon belül köteles a lőfegyverek központi nyilvántartását kezelő szerv (Országos Rendőr-főkapitányság) részére továbbítani.

Lőfegyvergyártó készletre vételi jelentőlapja

Lőfegyvergyártó értékesítési jelentőlapja

Lőfegyver forgalmazó / javító értékesítési jelentőlapja

Lőfegyver forgalmazó / javító készletre vételi jelentőlapja

 

 

Az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a Budapesti és megyei főkapitányságok számlaszámait a befizetési kötelezettség teljesítéséhez.

Rendőrség (megyei kapitányság)

Országos Rendőr-főkapitányság 

A rendőrség által kiadott engedély szükséges:

a) a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a muzeális lőszer kivételével a lőszer, a flóberttöltény gyártásához, javításához, forgalmazásához, a lőfegyver hatástalanításához, a lőfegyver kiállításához és a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez,

b) a festéklövő fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a lőszerelem, a színházi fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához,

c) a tűzfegyver, a lőfegyverdarab, az e törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver, a színházi fegyver, a lőszer, a lőszerelem és a hangtompító

ca) tartásához, továbbá

cb) az ország területére történő behozatalához, az ország területéről történő kiviteléhez, az ország területén történő átszállításához,

d) a gáz- és riasztófegyver viseléséhez,

e)a muzeális fegyver gyártásához, javításához, forgalmazásához, sportlövészeti célú használatához, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatához, valamint

f) a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszertárolóhely üzemeltetéséhez, valamint lövészetvezetői tevékenység végzéséhez.

 

Fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha azt a külön jogszabály szerint egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos működés céljából megvizsgálták, alkalmasságát a beütött próbajel igazolja, valamint egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számmal látták el, lőfegyver esetében nem alkalmas arra, hogy más tárgy benyomását keltse, továbbá a vadászathoz vagy sportlövészethez szükséges mértéken túl nem alkalmas az összehajtásra, megrövidítésre, a gyorsított szétszerelésre és átalakításra, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik.

Cserélhető csövű tűzfegyver fődarabjait egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal kell ellátni, ennek hiányában a tűzfegyver, illetve a fődarab nem hozható kereskedelmi forgalomba.

Gáz- és riasztófegyver abban az esetben hozható be az ország területére, illetve hozható kereskedelmi forgalomba, ha nem tartalmaz lőfegyverdarabot, valamint alkalmatlan szilárd lövedék kilövésére.

Hatástalanított lőfegyver, illetve színházi fegyver csak akkor hozható kereskedelmi forgalomba, ha a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szerv megállapította, hogy hatástalanításának módja megfelel a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági rendeletben, illetve a 22. mellékletben meghatározottaknak, megfelelőségét a beütött próbajel igazolja, és az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik.

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és a lőszerekről

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről

50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól

NISZ ZRT.