EGER – ADATKÉRÉS HAGYATÉKI ELJÁRÁSBAN ILLETÉKES KÖZJEGYZŐRŐL

Az öröklésben érdekelt adatkérést nyújthat be a hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről.

Kulcsszavak: ADATKÉRÉS HAGYATÉKI ELJÁRÁSBAN ILLETÉKES KÖZJEGYZŐRŐL

Az öröklésben érdekelt, annak törvényes képviselője, meghatalmazottja.

A hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyzőről adatkérést nyújthat be.

Adatkérését benyújthatja papír alapon vagy elektronikus úton. Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az E-önkormányzat portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat.

A hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságánál a „ASP-HGY-AHE” számú iForm nyomtatványon tehet adatkérést.

Az érdekeltséget alátámasztó dokumentum az adatkéréshez csatolandó!

Az adatkérés nem díj- és illetékköteles.

Eger Megyei Jogú Város Jegyzője

Heves Megyei Kormányhivatal

A hagyatéki eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a székhelyén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye vagy utolsó belföldi tartózkodási helye volt; ezek hiányában, akinek a székhelyén az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye található, ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti, vagy bármelyik hiánya esetén a Magyar Országos Közjegyzői Kamara kijelölése szerinti közjegyző az illetékes.

Eger Megyei Jogú Városban a közjegyzők:

Az öröklésben érdekelt által – felhívásra – kitöltött kérelem/nyilatkozat nyomtatvány.

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
29/2010. (XII.31.) KIM rendelet a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 

Eger Település