Pécs - Túlfizetés átvezetése, kiutalása kérelemre

Ha egy adott adónem tekintetében az adózónak az adókötelezettségét meghaladó összeg áll a számláján rendelkezésre (túlfizetés), kérheti annak egy másik adónemre, fizetési kötelezettségre történő átvezetését.

Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről, amennyiben nincs nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Kulcsszavak: túlfizetés

Adózó.

Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet be, illetve visszamenőlegesen az adó jóváírására (törlésére) került sor, esetleg adózó téves befizetést teljesített, adózónak túlfizetése keletkezik az adott számlán.

Jogszabály alapján, ha az adózónak adótartozása nem áll fenn, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy - saját - önkormányzati számlájára történő átvezetéséről (pl. más adónemben később esedékes kötelezettségére), illetve köztartozásra történő átvezetéséről.

Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a túlfizetés a tartozás erejéig kerül elszámolásra és átutalásra az adott számlára.

Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatványon teheti meg az adózó.

A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás.

A túlfizetés kiutalását a természetes személy adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetek részére csak a cégnyilvántartásban bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás.

Amennyiben az adózó nem rendelkezik a fennálló túlfizetéséről és később esedékes fizetési kötelezettsége áll fenn, az adóhatóság a túlfizetést a későbbi kötelezettségre elszámolja.

A benyújtandó nyomtatvány az E-önkormányzat portálon, az Általános adónyomtatványok ügytípusnál kiválasztható.

Elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek a gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek.

Az elektronikus eljárásra nem kötelezett magánszemély papír alapon is benyújthatja a nyomtatványt.

Azon ügyfelek, akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal - indokolás mellett - harminc nappal meghosszabbíthat. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az adóhatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztályához benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet a Pécs M.J.V. Önkormányzata 10024003-00336255-00000244 számú Közigazgatási hatósági eljárási illeték számla javára kell megfizetni. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók esetén a fellebbezést elektronikus úton (KRID: 141080735) kell előterjeszteni.

A végzés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztályához benyújtandó illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. E rendelkezés vonatkozik a fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására is. A fellebbezés illetéke 3.000 Ft, amelyet az eljárás megindításáig készpénzátutalási megbízással, vagy átutalás esetén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 10024003-00336255-00000244 számú Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számlája javára kell megfizetni. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók esetén a fellebbezést elektronikus úton (KRID: 141080735) kell előterjeszteni.

iForm űrlap: Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem (ASP-ADO-TUL).

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Pécs Település