Budapest 04. ker. Hatósági bizonyítvány – 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjármű elhelyezésére

A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjármű, vontató, pótkocsi, autóbusz belterületi tárolásához a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványra van szükség.

Kulcsszavak: hatósági bizonyítvány, 3,5 t, tehergépkocsi, tehergépjármű, busz, gépjármű elhelyezés

A kérelem beadására a jármű üzembentartója.

Az eljárás lefolytatásához a kérelmező kérelmét papíralapon vagy elektronikus úton – amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, úgy kizárólag – elektronikus úton nyújthatja be.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § szerint

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala

Budapest 04. ker. Település