Budapest 04. ker. - Túlfizetés visszaigénylése

Ha az adott adónem tekintetében az adózónak az adófizetési kötelezettségét meghaladó összeg áll az adófolyószámlán a rendelkezésére (a továbbiakban: túlfizetés), és az adózónak az adóhatóság áltla kezelt más számláján adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről. Az adóhatóság a túlfizetés összegét kérelemre az adózó által megjelölt adószámlára számolja el. 

 

Kulcsszavak: Túlfizetés

Túlfizetés rendelkező nyomtatvány

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője.

Az önkormányzati adóhatóság döntései elleni fellebbezés, jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

 

Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs általa nyilvántartott, adók módjára behajtandó köztartozása.

Budapest 04. ker. Település