Kérelem a METÁR pályázat hiánypótlására, illetve a Kiírási dokumentáció IX.19. pont szerinti változás bejelentésére

A Kérelmező jelen űrlap beküldésével a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján kiírt pályázatra benyújtott pályázati dokumentációval kapcsolatos hiánypótlási felhívásnak tesz eleget vagy a Kiírási dokumentáció IX.19. pont szerinti változásbejelentés tesz.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, METÁR, megújuló, pályázat, tender, hiánypótlás, változás bejelentés

A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján kiírt pályázatra benyújtott pályázatok benyújtói.

Hiánypótlás esetén a hiánypótlási felhívás pályázati dokumentáció benyújtója általi kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Hiánypótlás esetén a hiánypótlási felhívásban feltüntetettek szerint.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

A hiánypótlási eljárás az Értékelő Bizottság eljárásában valósul meg, amellyel szemben a Kiírási dokumentáció értelmében önálló jogorvoslatnak nincs helye. Jogorvoslat a Hivatal hatósági eljárása során, a pályázati dokumentációról hozott döntés ellen kezdeményezhető a döntésben meghatározottak szerint.

A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet, valamint a Hivatal honlapján közzétett pályázati Kiírási dokumentáció

MEKH