Villamos energia - Vezeték vagy berendezés közcélúvá minősítése, átminősítése iránti kérelem űrlapja

Hálózati engedélyesek újonnan létesülő 132 kV-os fejlesztéseinek, illetve  magánvezeték, vagy közvetlen vezeték átviteli vagy elosztóhálózati elemmé minősítése.

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, villamos energia, közcélúvá minősítési kérelem, átviteli, elosztó, magánvezeték, közvetlen vezeték, engedély, engedélyezés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör.

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 

MEKH