Önkéntes kamarai tagdíj megállapítása - HBKIK

A kamarai közfeladatok ellátásával, valamint a kamara működésével kapcsolatos költségekhez az önkéntes kamarai tagok tagdíjfizetéssel járulnak hozzá.

Kulcsszavak: kamarai tagdíj

A HBKIK önkéntes tagja.

„Az adatlap a kamarai tagdíj megállapításához” c. nyomtatványt kitöltve benyújtani.

A tag a szabályszerûen kitöltött, a tagdíj összegét tartalmazó adatlapot folyamatos kamarai tagság esetén a tárgyév május 31. napjáig, évközben keletkezett kamarai tagság esetén a tagjegyzékbe történt bejegyzést követõ 30 napon belül kell benyújtania.

Az adatlap a kamarai tagdíj megállapításához

A kamarai tagnak tagdíjat kell fizetnie.

A tagdíjat a kamarai tag évi két részletben évente fizeti meg, az alábbiak szerint:

Az éves tagdíj elsõ részleteként a megelõzõ évi tagdíj megállapítása alapjául szolgáló adatlap adatai alapján meg kell állapítani az elõzetes tagdíjat, és annak 50 %-át számla alapján legkésõbb március 31. napjáig kell a kamara részére megfizetni.

Az éves megállapított tagdíj az adatlap benyújtását követõen, ennek hiányában a rendelkezésre álló utolsó adatlap adatainak megfelelõen kiszámított éves tagdíj fennmaradó részét számla alapján legkésõbb szeptember 30-ig fizeti meg a tag.

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A kamarai tagdíj 2 részből tevődik össze, alaptagdíjból és kiegészítõ tagdíjból.

Az alaptagdíj alapja a kamarai tag által a tárgyévet megelőző évben elért (számviteli törvény szerinti) nettó árbevétel, a kiegészítő tagdíj alapja a nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, az anyagköltséggel és az alvállalkozói teljesítésekkel (számított nettó árbevétel). Az alaptagdíj alsó határa 12 000 Ft, felsõ határa 120 000 Ft.

Kiegészítõ tagdíjat a 25 mFt feletti számított nettó árbevétel esetén fizet a kamarai tag, melynek mértéke a számított nettó árbevétel 0,3 ezreléke, felsõ határa 880 000 Ft az alaptagdíjjal együtt 1 000 000 Ft.

Önkéntes tagok terheit enyhítve – minden év március 31-ig megfizetett kamarai hozzájárulás összegét a II. félévi fizetendő tagdíj összegéből a kamara levonja.

HBKIK