Kecskemét - Kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez történő hozzájárulás

A jegyző – kérelemre - az apaság megállapítása iránt perben a kiskorú gyermeknek az anya pertársként való részvételhez hozzájárul, amennyiben a családi jogállás rendezése a gyermek érdekében áll.  

Kulcsszavak: Per, Apaság, Hozzájárulás, Bíróság, Kiskorú

A kiskorú pertársként való részvételéhez történő hozzájárulás iránti kérelmet a törvényes képviselő nyújthatja be.

A kérelmet Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitika Osztályához kell benyújtani személyen az ügyfélszolgálaton.

Hatóságra irányadó ügyintézési határidő:

Sommás eljárásban nyolc nap.

Teljes eljárásban hatvan nap.

Az eljárás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.

 

Ügyfélre irányadó határidő:

A hiánypótlásban, felhívásban meghatározott határidő.

Személyes meghallgatáskor szükséges okmányok:

Az eljárás illeték -és költségmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociálpolitikai Osztály

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya

Az apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti. A kiskorú gyermek a perben a gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt.

A települési önkormányzat jegyzője a kiskorú gyermeknek a perben az anya pertársaként való részvételéhez történő hozzájárulását megelőzően vizsgálja, hogy a családi jogállás rendezése a gyermek érdekében áll-e. Amennyiben igen, abban az esetben hozzájárul a kiskorú gyermeknek pertársaként való részvételéhez. 

 

Kecskemét Település